FINANCIE 2021 - plošné prerozdelenie financií klubom

logo_stuobeztextu_130Uverejňujeme plošné prerozdelenie financií z rozpočtu 2021 klubom na základe členskej základne športovcov do 23 rokov v zmysle Zákona o športe k 30. septembru 2020.

 

PREROZDELENIE FINANCIÍ 2021

.jj

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur