Jarný prestupový termín - upozornenie

logo_stuobeztextu_130Upozorňujeme na zajtrajší dátum - 1. apríla, keď začína plynúť jarný prestupový termín. Prestupový termín potrvá do 15. apríla 2021.  

PRESTUPOVÝ PORIADOK STÚ

PRESTUPOVÝ LÍSTOK

 

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur