Margaréta Vráblová pri svojej premiére na stupňoch víťazov!

vrablova6 2021ftvs kopiaMargaréta Vráblová pri svojej premiére na pretekoch EPJ obsadila senzačné 2. miesto. V poľskom Olsztyne v pretekoch EPJ absolvovala svoj reprezentačný krst na pretekoch WT a svoje ambície pretavila 

do nečakaného strieborného umiestnenia.

GRATULUJEME!!!

 

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur