STÚ - 18. jún 1988 - 18. jún 2018 = 30 rokov

 

Dnes si slovenský triatlon pripomína významný medzník. Presne 18. júna bola pred 30 rokmi založená Slovenská triatlonová únia. V dnešnom hoteli Garni Hotel Junior v Bratislave na Štrkovci (pôvodný názov Junior hotel CKM Sputnik) sa uskutočnila ustanovujúca schôdza Slovenskej triatlonovej únie. V čase založenia pôvodný názov bol Výbor zväzu triatlonu pri SÚV ČSZTV (VZTt). Prvým predsedom bol Ján Martiš z Bratislavy. 

O založenie organizovaného triatlonu sa zaslúžila štvorica, ktorá v roku 1987 začala s prípravami založenia strešnej organizácie nového športu na Slovensku, s prípravou ustanovujúcej schôdze - Fedor Martiš, Ján Martiš, Zdeněk Kovář a Jozef Jurášek. Štvorica funkcionárov koncom roku 1987 vytvorila prípravný výbor, ktorý sa 18. júna 1988 stal v kompletnom zložení aj prvým Výkonným výborom STÚ (pôvodný názov bol Predsedníctvo VZTt). 

Zloženie prvého VV STÚ (pôvodne Predsedníctvo VZTt)
Vladislav Baláž, Prešov
Peter Glasnák, Čadca
Jozef Jurášek, Bratislava
Zdeněk Kovář, Bratislava
Fedor Martiš, Bratislava
Ján Martiš, Bratislava

Jozef Procházka, Nové Zámky
    

Významný medzník slovenského organizovaného triatlonu si budeme pripomínať článkami z histórie slovenského triatlonu v nasledujúcich mesiacoch tohto roku. Súčasne vyzývame pamätníkov o zaslanie dobových fotografií zo začiatkov slovenského triatlonu. Veľmi radi ich uverejníme na našom webovom sídle.  

  

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur