Zoznam klubov STÚ k 8. marcu 2020

logo_stuobeztextu_130

Uverejňujeme aktualizovaný zoznam klubov pod Slovenskou triatlonovou úniou k 8. marcu 2020.

Zoznam klubov uverejňujeme na základe uskutočnených zmien:
PRIJATIE NOVÝCH KLUBOV - 4 nové kluby a 1 staronový
- VYLÚČENIE KLUBOV - 12 klubov 
- zmena Bratislavy na REGIÓN BRATISLAVA podľa územného členenia (Bratislava 5 okresov + okresy Malacky, Pezinok a Senec)
 


ZOZNAM KLUBOV PODĽA REGIÓNOV: 
REGIÓN BRATISLAVA - 23 klubov

ZÁPADOSLOVENSKÝ REGIÓN - 17 klubov
STREDOSLOVENSKÝ REGIÓN - 21 klubov
VÝCHODOSLOVENSKÝ REGIÓN - 6 klubov.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur