Aktualizovaný zoznam klubov STÚ k 7. októbru

logo_stuobeztextu_130

Uverejňujeme aktualizovaný zoznam klubov pod Slovenskou triatlonovou úniou (po schválení XXXV. konferenciou STÚ).

Aktualizovaný zoznam klubov uverejňujeme na základe uskutočnených zmien:
PRIJATIE 4 NOVÝCH KLUBOV - 4 nové kluby boli schválené elektronickým hlasovaním 

 


ZOZNAM KLUBOV PODĽA REGIÓNOV: 
REGIÓN BRATISLAVA 24 klubov

ZÁPADOSLOVENSKÝ REGIÓN - 18 klubov
STREDOSLOVENSKÝ REGIÓN - 23 klubov
VÝCHODOSLOVENSKÝ REGIÓN - 7 klubov.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur