• Home
  • Kluby STÚ
  • Zoznam klubov s počtami aktívnych členov a mandáty pre rok 2021

Zoznam klubov s počtami aktívnych členov a mandáty pre rok 2021

Uverejňujeme aktualizovaný zoznam klubov registrovaných pod Slovenskou triatlonovou úniou s počtami aktívnych členov k 1. 10. 2020 a z toho vyplývajúce počty mandátov pre rok 2021.

Aktualizovaný zoznam klubov STÚ je ku dňu: 16. 02. 2021:

Zoznam klubov a mandáty pre rok 2021 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur