Aktualizovaný zoznam klubov

logo_stuobeztextu_13028. 07. 2015Uverejňujeme aktualizovaný 

k 28. júlu 2015

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur