Aktualizovaný zoznam klubov

logo_stuobeztextu_13024. 01. 2016Uverejňujeme aktualizovaný zoznam klubov podľa jednotlivých oblastí (bývalých krajov) k 24. januáru 2016:

 

 

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur