Aktualizovaný zoznam klubov

logo_stuobeztextu_13025. 02. 2016Uverejňujeme aktualizovaný zoznam klubov podľa jednotlivých oblastí (bývalých krajov) k 24. februáru 2016:

Pribudli: Marathon BB team a SPORT CLUB Senec
Vyradený: Piccard Senec

BRATISLAVA
ZÁPAD - 24. 02. 
STRED - 24. 02.
VÝCHOD 

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur