Aktualizovaný zoznam klubov

logo_stuobeztextu_13004. 05. 2016Uverejňujeme aktualizovaný zoznam klubov podľa jednotlivých oblastí (bývalých krajov) k 4. máju 2016:

Pribudli: Royal plavecký klub, o.z. a KBT SPIŠ

Kraj / ostatná aktualizácia:
BRATISLAVA - 04. 05. 
ZÁPAD - 24. 02.
STRED - 24. 02.
VÝCHOD - 04. 05. 

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur