Šéf SOŠV vníma znepokojenie a frustráciu zväzov

Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel vníma od zástupcov športových zväzov na Slovensku znepokojenie a frustráciu z rozhodnutia

Ústredného krízového štábu SR, na základe ktorého sa od štvrtka 15. októbra nebudú môcť na Slovensku konať žiadne hromadné podujatia vrátane športových.

Viac v článku TASR zverejnenom na portáli SOŠV:

Anton Siekel očakáva vysvetlenie najnovších protipandémiových opatrení v športe, vníma neistotu vo zväzoch

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur