• Home
  • Medzinárodné weby

Nový klub v STÚ

logo_stuobeztextu_13009. 04. 2013


 

VV STÚ schválil žiadosť o zaregistrovanie nového klubu: 
- TriMaT - Triatlon Martin team (TMTMT - predseda Pavel Slouka) 

NOVÉ KLUBY v STÚ

logo_stuobeztextu_13027. 02. 2013VV STÚ schválil ďalšie dve žiadosti o zaregistrovanie nových klubov:
MOLfit 3team Bratislava (MF3BA - predseda Dano Čečetka) 
- ŠK ORAVAMAN Nižná (ORANŽ - predseda Peter Paľa)

NOVÉ KLUBY v STÚ

logo_stuobeztextu_13019. 02. 2013VV STÚ na svojom riadnom zasadnutí v Zuberci schválil dve žiadosti o zaregistrovanie dvoch nových klubov:
- HOSPITALITY Triathlon team Trnava (HPTTT - predseda Rastislav Gajdoš) 
- TRINITY Triathlon Team o.z. Bratislava (TNTBA - predseda Peter Králik)

 

KLUBY k 19. 06. 2012

logo_stuobeztextu_13020. 06. 2012: Uverejňujeme aktualizovaný ZOZNAM KLUBOV k 19. 06. 2012. VV STÚ schválil registráciu dvoch nových klubov: TK Žabka Čadca a New-wave multisport Banská Bystrica

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur