Smernica pre kolobeh účtovných dokladov a realizáciu úhrad

Výkonný výbor STÚ na svojom riadnom zasadnutí dňa 16. novembra 2019 schválil Smernicu STÚ "Smernica pre kolobeh účtovných dokladov a realizáciu úhrad".

SMERNICA na stiahnutie


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur