EYOF 2021 - Memorandum

logo_sov11025. 05. 2017


Na pôde Slovenského olympijského výboru v prítomnosti zástupkyne EOV Češky Kateřiny Nýčovej bolo podpísané Memorandum o podpore podujatia EYOF 2021 medzi mestom Košice (Raši), Slovenským olympijským výborom (Siekel) a Slovenskou triatlonovou úniou (Jurášek).

 EYOF 2021 sa uskutoční v roku 2021 (24. júla až 1. augusta). Slovenská triatlonová únia dosiahla obrovský diplomatický úspech zaradením triatlonu do programu EYOF. Európska triatlonová únia vyvíjala značnú snahu o zaradenie triatlonu do programu EYOF. Zatiaľ bezvýsledne. Slovensko vojde teda do histórie, keď sa práve u nás triatlon predstaví na tomto významnom podujatí určenom pre mládež po prvýkrát. Zatiaľ ale len ako desiaty - voliteľný šport. Keďže triatlon zatiaľ na EYOFe nebol, nie sú presne stanovená ani veková kategória. S veľkou pravdepodobnosťou by malo ísť o mládež vo veku 15 a 16 rokov (ročníky 2006 a 2005). Pred STÚ teraz nastáva dôležité obdobie rokovaní s ETU a mestom Košice na určení kategórie, počtov účastníkov, počtom štartov (predstava STÚ je súťaž jednotlivcov a mix štafety), počtov delegátov, rozhodcov, stanovením objemov, výberom lokality a podobne. Všetky základné náležitosti musia byť odobrené do jesene tohto roka. Úlohou EOV je podpísať memorandum o spolupráci s ETU.

Deväť základných športov: atletika, basketbal, cyklistika, gymnastika, hádzaná, judo, plávanie, tenis, volejbal. Pre EYOF 2021 ako desiaty voliteľný šport kandidovalo 7 športov: bedminton, karate, vodné pólo, taekwondo, triatlon, vzpieranie, zápasenie.


memorandum.eyof1-1World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur