Kontrolór SOV M. Kukumberg odstúpil z pozície kontrolóra SOV

logo sov.6Bezprostredne pred slávnostným zhromaždením k 25. výročiu ustanovenia SOV sa uskutočnil mimoriadny VV SOV. Na zasadnutí oznámil svoju abdikáciu na funkciu kontrolóra SOV a zároveň predsedu Dozornej rady SOV - Marián Kukumberg. Marián Kukumberg

(prezident Konfederácie športových zväzov SR a donedávna šéf športového centra polície ŠCP, ešte stále prezident klubu ŠCP) týmto spôsobom chcel vyjadriť svoj negatívny postoj k inštitútu funkcie kontrolóra vychádzajúceho zo zákona č. 440/2015 Z.z. Ako uviedol, doteraz sa nestotožnil s postavením, úlohou, povinnosťami, ale ani právomocami funkcie kontrolóra. Rok po voľbe do funckie kontrolóra na túto funkciu rezignoval, odmietol absolvovať predpísané skúšky, ktoré ako sám uviedol, mal uskutočniť najneskôr do 3 mesiacov od svojho zvolenia ako stanovuje zákon a nie rok od svojho zvolenia.

Prezident Konfederácie športových zväzov SR Marián Kukumberg týmto krokom súčasne vyjadril svoj negatívny postoj k zákonu č. 440/2015 Z.z. o športe. V športe naďalej ostáva, z pozície prezidenta KŠZ SR chce aktívne pomôcť pri konštituovaní strechy slovenského športu. Voľba nového kontrolóra sa uskutoční v najbližšom možnom termíne. Na vopred naplánovanom januárovom VZ SOV, kde nosným bodom malo byť schválenie nominácia na ZOH 2018, sa uskutoční voľba kontrolóra, aby SOV neprišlo o štatút oprávneného poberateľa štátnych prostriedkov. 

.jj

 

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur