Jesenská už oficiálne členkou Juniorského olymp. tímu SOV 2019

jesenska6 8757 kopiaDňa 18. októbra sme informovali (Jesenská v juniorskom top tíme SOV aj v roku 2019) o schválení zaradenia juniorky Kristíny Jesenskej do Juniorského olympijského tímu SOV pre rok 2019 Výkonným výborom SOV. 

Oficiálne zaradenie všetkých 20 členov tohto tímu sa uskutočnilo v Bratislave 5. novembra, keď za prítomnosti prezidenta SOV Antona Siekela si spolu s ďalšími prevzala Menovací dekrét. Portál SOV informoval článkom: Slovenský olympijský výbor zostavil opäť Juniorský olympijský tím, na rok ho podporí sumou 50 tisíc eur.

 

foto: archív Kristína Jesenská:

IMG 9972 

IMG 5202

 

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur