SOV - už zajtra sa rozhodne o spoločnej streche športu

logo sov.6Slovenský olympijský výbor: už zajtra sa v Šamoríne na 55. valnom zhromaždení SOV rozhodne o spoločnej streche slovenského športu.

Vzhľadom na dôkladnú prípravu sa očakáva hladký priebeh rokovania. Zároveň sa predpokladá schválenie jednotnej strechy drvivou väčšinou prítomných delegátov. V záverečnej fáze pripomienkovania navrhovaných Stanov SOV (SOŠV) vyjadrili odlišné postoje iba tri zväzy (futbal, tenis a plávanie). Je však nepravdepodobné, že budú hlasovať proti, pravdepodobne sa zdržia. 

SOV: 

SOV otvára náruč ďalším zväzom na 55. VZ SOV 7. decembra v Šamoríne chystá svoju transformáciu na strešnú organizáciu slovenského športového hnutia

 

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur