SOV sa transformoval do "strechy" a zmenil názov

logo SOSV.6 kopiaSlovenský šport dnes zažil historickú chvíľu. Slovenský olympijský výbor sa transformoval do jednotnej strechy slovenského športu

a otvoril dvere pre všetky športy, nielen olympijské. Posudzovanie žiadostí o vstup bude prerokovávať komisia, ktorá žiadosť posúdi, odporučí VV SOŠV a VV SOŠV túto žiadosť odporučí na definitívne schválenie Valnému zhromaždeniu SOŠV. Názov SOV sa zmenil na Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). Zároveň bolo schválené aj nové logo. K tejto zmene by bolo prišlo aj bez zmeny názvu, lebo túto zmenu požadoval MOV. 

V Šamoríne za zjednotenie slovenského športu pod SOV zahlasovalo nakoniec aj plávanie, zdržal sa jedine futbal, tenis a Klub športových redaktorov. Zástupca futbalu Jozef Kliment sa v rámci diskusie vyjadril, že SFZ napriek zdržaniu sa, bude aktívnym členom SOŠV. Slovenská triatlonová únia túto iniciatívu podporovala od začiatku a veľa si od nej sľubuje aj z pohľadu zmeny Zákona o športe aj z pohľadu zmeny vzorca na prerozdeľovanie štátnych dotácií.  

 

SOŠV: Slovenský olympijský výbor sa transformoval na strešnú organizáciu slovenského športu s názvom Slovenský olympijský a športový výbor, schválil aj nové logo

 

Nové logo SOŠV:

logo SOSV.20

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur