SOŠV - ustanovujúce zloženie VV

VV SOSV 6.1 7073 kopiaV Šamoríne 7. decembra 2018 na 55. valnom zhromaždení SOV bola schválená transformácia Slovenského olympijského výboru na strešnú

organizáciu slovenského športu pod novým názvom Slovenský olympijský a športový výbor. 

 

Zloženie VV SOŠV ostalo nezmenené, je rovnaké aké bolo od volieb v roku 2016 do VV SOV. K jednej zmene však dôjde v krátkom čase. V súvislosti s nástupom viceprezidenta SOŠV Jozefa Gönciho do pozície štátneho tajomníka na MŠVVŠ SR na najbližšom zasadnutí VV SOŠV abdikuje na post člena a zároveň viceprezidenta SOŠV. VV SOŠV pravdepodobne ešte na tom istom zasadnutí si zvolí nového viceprezidenta a člen VV SOŠV bude zvolený na najbližšom Valnom zhromaždení SOŠV (jar 2019).

 

VV SOSV 22.1 7073

Foto Ján Sukup, Šamorín 7. december 2018

Zľava: Jozef Liba (generálny sekretár), Jozef Gönci (viceprezident), Zdenko Kríž (viceprezident - stolný tenis), Ľubor Halanda (volejbal), Monika Šišková (gymnastika), Anton Siekel (prezident), Danka Barteková (členka ex officio-členka MOV), Jozef Jurášek (triatlon), Marián Vanderka (FTVŠ UK), Peter Korčok (viceprezident - atletika), Daniel Liška (karate), Robert Petriska (kanoistika), chýba Matej Tóth (člen ex officio - predseda komisie športovcov)

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur