Novým členom VV SOŠV šéf hokeja

logo SOSV.6 kopiaNa dnešnom 56. Valnom zhromaždení Slovenského olympijského a športového výboru bol do VV SOŠV zvolený šéf hokeja Martin Kohút. Uvoľnené miesto vo VV SOŠV vzniklo na základe nútenej abdikácie Jozefa Gönciho po nástupe do funkcie štátneho tajomníka

MŠVVŠ SR. Kým MOV v kombinácii týchto dvoch funkcií (člen VV a štátny tajomník ministerstva) problém nevidel, Kontrolórka MŠVVŠ SR túto skutočnosť vyhodnotila ako konflikt záujmov.   

 

.jj

 

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur