• Home
  • Pravidlá
  • Pravidlá STÚ - aktualizované od 21. novembra 2020

Pravidlá STÚ - aktualizované od 21. novembra 2020

logo_stuobeztextu_130Na zasadnutí VV STÚ dňa 21.11.2020 boli prijaté zmeny Pravidiel Slovenskej triatlonovej únie

PRAVIDLÁ STÚ

 

Zmeny v Pravidlách STÚ:
2. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ 
2.13. - pridaný celý článok

8. DĹŽKA TRATÍ, DRUHY PRETEKOV, VEKOVÉ KATEGÓRIE

8.1.7. Akvabike - pridaný stĺpec "Záverečný beh" 

13. PRETEKY ŠTAFIET A PRETEKY DRUŽSTIEV
13.10. úprava textu - umožnenie dobehnutia všetkých členov štafety 

 

 

.jj

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur