Smernica STÚ - "Per rollam" k 21. augustu 2020

logo_stuobeztextu_130VV STÚ na svojom riadnom zasadnutí schválil doplnenie smernice STÚ k 21. augustu 2020:

Smernica STÚ: 
ELEKTRONICKÉ HLASOVANIE


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur