Zoznam talentovanej mládeže s finančnou podporou v roku 2021

logo_stuobeztextu_130Zoznam talentovaných športovcov s finančnými príspevkami v roku 2021:
TALENTOVANÍ ŠPORTOVCI STÚ 2021


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur