SMERNICA ORGANIZÁTOROV PODUJATÍ

07. 05. 2010: Uverejňujeme aktualizovanú SMERNICU ORGANIZÁTOROV PODUJATÍ v zmysle novoprijatých Pravidiel STÚ

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur