PRÍSPEVKY ORGANIZÁTOROM – 2011

30. 03. 2011: Uverejňujeme upravenú SMERNICU FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV ORGANIZÁTOROM slovenských podujatí

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur