PRÍSPEVKY ORGANIZÁTOROM – 2012

logostu_175_www15. 03. 2012: Uverejňujeme upravenú SMERNICU FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV ORGANIZÁTOROM slovenských podujatí

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur