Smernica STÚ pre CTM

logo_stuobeztextu_13010. 07. 2013


Uverejňujeme Smernicu Slovenskej triatlonovej únie pre Útvary talentovanej mládeže - Centrá talentovanej mládeže (CTM): SMERNICA  

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur