• Home
  • Smernice a ďalšie dokumenty

Smernica STÚ - odmeny klubom

logo_stuobeztextu_13027. 01. 2014Uverejňujeme SMERNICU STÚ:

Odmeny klubom za výsledky v pretekoch Slovenského pohára Slovenskej triatlonovej únie 

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur