Smernica - odmeny klubom

logo_stuobeztextu_13027. 02. 2015Uverejňujeme Smernicu STÚ 2015:


za klubové aktivity a výsledky v Slovenských pohároch 2015

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur