• Home
  • Smernice a ďalšie dokumenty

Smernica - CTM

logo_stuobeztextu_13003. 04. 2015
Uverejňujeme Smernicu STÚ - Centrá talentovanej mládeže pre rok 2015:


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur