Smernica STÚ - odmeny klubom

logo_stuobeztextu_13001. 02. 2016
Smernica Slovenskej triatlonovej únie 2016:


za klubové aktivity a výsledky v Slovenských pohároch 2016.World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur