Smernica STÚ - "Per rollam"

logo_stuobeztextu_13030. 05. 2016Delegáti mimoriadnej konferencie STÚ schválili novú internú smernicu STÚ o elektronickom hlasovaní "Per rollam". 

Smernica STÚ: 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur