Smernica č. 2/2017

logo_stuobeztextu_13030. 03. 2017
VV STÚ na svojom zasadnutí v Dolnom Kubíne schválil: 

Smernica č. 2/2017 -


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur