EPJ v Banskej Bystrici 2020 sa neuskutoční!

t6 2018 tria.senec 2410 2. kopiaNa základe zrušenia budúcoročného termínu konania EYOF v Banskej Bystrici, VV STÚ elektronickým hlasovaním dnes rozhodol (na základe vyžiadania informácie z ETU) o zrušení tohoročného EPJ v Banskej Bystrici.

Keďže EPJ v Banskej Bystrici mali byť testovacími pretekmi pre EYOF 2021 a v súvislosti s preložením EYOF na rok 2022, EPJ v Banskej Bystrici sa uskutoční až v roku 2021. 

O zrušení, resp. presune EPJ v Banskej Bystrici sme už informovali ETU, ako aj všetky zainteresované osoby.

 

.jj 

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur