KALENDÁR SLOVENSKO - aktualizovaný k 14. máju

t6 2014 bastrkovectria 245 kopiaUverejňujeme aktualizovaný kalendár pretekov na Slovensku k 14. máju 2020: SLOVENSKO 2020


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur