SLOVENSKO - zrušené preteky

t6 2017 dua.priepasne 102 kopiaUverejňujeme zoznam zrušených pretekov z dôvodu pandémie korona vírusu na Slovensku k 22. júnu 2020 

ZRUŠENÉ_PRETEKY_2020


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur