KALENDÁR 2021 - predbežný k 09. 10. 2020

t6 2018 tria.senec 2410 2. kopiaAktualizovaný kalendár triatlonových pretekov 2021 k 9. októbru 2020

 

 

 

 

 

 

KALENDÁR 2021 - (známe termíny k 9. októbru) 

oproti ostatnej aktualizácie z 20. septembra KALENDÁR 2021  na Slovensku pribudli tieto preteky :
- 24. 04. - Žitavský duatlon
- 02. 05. - FTVŠ Superšprint triatlon
- 08. 05. - k Pezinskému duatlonu pribudol - Hornoturčiansky akvatlon
- 19. 06. - Mikrotriatlon Dvory/Žitavou

- 15. 08. - Žilinský triatlon EPJ
- 05. 09. - Mošovský duatlon

- 12. 09. - Black Swans Cross duatlon-
- 19. 09. - Kúpeľný duatlon


Veľmi zložitá sezóna 2020 končí a STÚ začína pripravovať sezónu 2021. Na našej stránke sme uverejnili výzvu pre organizátorov.  

VÝZVA ORGANIZÁTOROM 2021 

 

Pre ľahšiu orientáciu v termínoch zverejňujeme: 
- AKTUÁLNY KALENDÁR 2021 (doteraz známe termíny - 17. 09. 2020)
- ŠTÁTNE SVIATKY A VOĽNÉ DNI 2021



.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur