KALENDÁR SLOVENSKO 2021

t6 2018 tria.senec 2410 2. kopiaUverejňujeme kalendár pretekov STÚ na Slovensku v roku 2021 

 

 V kalendári sú uvedené všetky nahlásené podujatia, spolu s uvedením záujmu o štatút pretekov. 

Aktualizovaný 14. 01. 2021: KALENDÁR 2021

  

SLOVENSKO 2021 (08. 11. 2020)
.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur