2019 - Slovensko

 t6 zilinsky.tria thumb 4024 kopiaUverejňujeme PREDBEŽNÝ kalendár podujatí na Slovensku v roku 2019: SVK 2019 - k 22. 10. 2018 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur