Zimný triatlon v Banskej Bystrici sa zo 16. januára presúva na...

t6 2017 wtt.krusetnica 4029 1 kopiaPrvé podujatie v roku 2021 naplánované na 16. januára v Banskej Bystrici - Memoriál Dr. Antona Ihringa v zimnom triatlone sa v tomto termíne neuskutoční!

 

Vzhľadom na stále pretrvávajúce obmedzenia v súvislosti s pandémiou Covid 19 sa preteky predbežne presúvajú na neskorší termín. Náhradný termín, resp. úplné zrušenie pretekov bude oznámené v dostatočnom časovom predstihu. 

 

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur