Hornoturčiansky akvatlon - propozície

2015 akvaTurč.Teplice 403 6 kópia kópia8. mája 2018 sa uskutoční už 8. ročník HORNOTURČIANSKEHO AKVATLONU. Preteky sú zaradené do Slovenského pohára. Pre žiacke kategórie (s výnimkou NDJ C) preteky

budú 12. kolom SlPo. Pre ostatné kategórie pretekári budú bojovať o body v 5. kole akvatlonového SlPo. 

PROPOZÍCIE
PRIHLÁŠKY 
 - do 5. mája 2018 (24:00h)

2015 akvaTurč.Teplice 403

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur