SÚŤAŽNÝ PORIADOK STÚ

logo_stuobeztextu_130Delegáti XXXIV. konferencie STÚ schválili doplnenie Súťažného poriadku STÚ. Aktualizovaný Súťažný poriadok STÚ nadobudol

platnosť a účinnosť  - 15. mája 2020.

SÚŤAŽNÝ PORIADOK STÚ

 

 Schválené bolo doplnenie Článku III., bodu č. 9  

      9.14.  Vo výnimočných prípadoch (výrazné zníženie počtu organizovaných pretekov z dôvodu zásahu vyššej moci) VV STÚ          môže upraviť počet zarátavaných kôl bez ohľadu na kategorizáciu pretekov aj v priebehu sezóny. 

 

 

.jj 

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur