ROZPIS SÚŤAŽÍ - úprava

logo_stuobeztextu_130Vzhľadom na zrušenie dvoch triatlonov II. kategórie VV STÚ na svojom riadnom zasadnutí upravil Rozpis súťaží 2019: ROZPIS SÚŤAŽÍ 2019

.jj

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur