• Home
  • Prestupy a hosťovania

PRESTUPOVÝ TERMÍN

logo_stuobeztextu_13005. 11. 2013


Upozorňujeme na jesenný prestupový termín, ktorý začal 1. novembra a trvá do 15. novembra 2013 (rozhoduje pečiatka, prípadne dátum v mailovej komunikácii). Poplatky za prestup uhradiť do rovnakého termínu na účet STÚ (65938112/0200).
Výška poplatkov:
- žiacke kategórie: 4 eurá
- dorast. a juniorské kat.: 10 eur
- seniorské kategórie: 20 eur


PRESTUPOVÝ TERMÍN

logo_stuobeztextu_13014. 11. 2012


Upozorňujeme na plynutie prestupového termínu. Trvá od 1. novembra a končí zajtra - 15. novembra 2012! Prestupový lístok nájdete tu, poplatok je potrebné uhradiť najneskôr so zajtrajším dátumom na účet číslo 65938112/0200

PRESTUPOVÝ TERMÍN

logo_stuobeztextu_13001. 11. 2012


Upozorňujeme na jesenný prestupový termín, ktorý začína plynúť dnes - 1. novembra a trvá do 15. novembra. Okrem zaslania PRESTUPOVÉHO LÍSTKA, je potrebné  v uvedenom termíne aj prevodom zaslať poplatok vo výške 4 eurá (žiaci); 10 eur (J,Jy); resp. 20 eur (M,Ž,V) na číslo účtu 65938112/0200. PRESTUPOVÝ PORIADOK


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur