XXXIV. konferencia STÚ - Uznesenie

logo_stuobeztextu_130

Uverejňujeme Uznesenie z XXXIV. konferencie STÚ uskutočnenej formou elektronického hlasovania ku dňu 14. máj 2020: UZNESENIE

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur