SÚŤAŽNÝ PORIADOK PRE ROK 2006

Uverejňujeme opravený     

SÚŤAŽNÝ PORIADOK PRE ROK 2006

V článku "B SLOVENSKÝ POHÁR - 7. BODOVANIE" vypadla veta  "Všetky kategórie bodujú vždy osobitne - aj v prípade spoločného štartu.", ktorá  omylom ostala z verzie 2005.
SÚŤAŽNÝ PORIADOK 2006

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur