• Home
  • Súťažný poriadok

Súťažný poriadok 2016

logo_stuobeztextu_13022. 02. 2016
Uverejňujeme


príloha

BODOVANIE 2016  
Súťažný poriadok aktualizovaný 14. 04. 2016 - po zmenách:
Senec Triathlon - zmenený na Pressburg Triathlon
Prestigio kros triatlon Kuchyňa - zrušené preteky 
M-SR v kros triatlone z Kuchyne preložené do Žiliny 

SúPo 2015 - doplnenie SlPo

t45_2015_akva_mojmirovce_596_-_kopia16. 04. 2015
Výkonný výbor STÚ na svojom zasadnutí schválil rozšírenie Slovenského pohára žiakov o Senecký triatlon. Senecký triatlon sa uskutoční 6. júna 2015 a pre žiacke kategórie to bude 10. kolo SlPo:

SlPo 2015   

Počet zarátavaných kôl ostáva podľa pôvodného rozpisu: triatlon - 4; akvatlon - 4; duatlon 2 

SúPo 2014 - zmeny

logo_stuobeztextu_13013. 06. 2014


Upozorňujeme na zmeny, ktoré VV STÚ schválil v Súťažnom poriadku pre rok 2014.
Zmeny sa týkajú Slovenského pohára v článkoch - 9.1 a 9.2
SÚŤAŽNÝ PORIADOK

Súťažný poriadok 2014

logo_stuobeztextu_13004. 02. 2014Výkonný výbor Slovenskej triatlonovej únie schválil
SÚŤAŽNÝ PORIADOK
pre rok 2014
aktualizovaný:
31. 05. 2014 
11. 06. 2014: B. Slovenský pohár, 9.1. a 9.2.


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur