Marketingovo-ekonomická komisia STÚ

logo STU inverz 180
MARKETINGOVO-EKONOMICKÁ KOMISIA STÚ - zloženie komisie bolo schválené na základe návrhu predsedu komisie, člena VV STÚ dňa 4. februára 2017 a doplnené na zasadnutí VV STÚ dňa 11. marca 2018:


Peter Králik - predseda
Peter Dobiaš - člen
Jozef Jurášek - člen


Peter Paľa - člen (po abdikácii z postu člena VV STÚ ukončil svoje pôsobenie vo všetkých odborných komisiách)
Soňa Minarovičová - člen (od 11. 03. 2017 do 19.07.2018 - na vlastnú žiadosť)


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur