Zloženie VV STÚ po doplňujúcich voľbách

logo_stuobeztextu_130

Po odstúpení člena VV STÚ Petra Paľu (v decembri 2017) z postu predsedu Komisie organizátorov VV STÚ poveril VV STÚ vedením komisie prezidenta STÚ Jozef Juráška až do doby zvolenia nového člena VV STÚ (za organizátorov) na riadnej Konferencii STÚ.

Čítať ďalej

Výsledky volieb VV STÚ

STU LOGO koef maly6 4

Slovenskú triatlonovú úniu aj v nasledujúcich 4 rokoch povedie člen VV SOV Jozef Jurášek.

Viceprezidentom STÚ bol opätovne zvolený Milan Celerin.

Čítať ďalej

VV STÚ

logo_stuobeztextu_13008.12.2012


Výkonný výbor Slovenskej triatlonovej únie (Executive board of Slovak Triathlon Union), ktorý bol zvolený dňa 2. decembra 2012: 

Čítať ďalej

Konferencia STÚ 2012 - výsledky

logo_stuobeztextu_13003. 12. 2012

Volebná, XXII. konferencia Slovenskej triatlonovej únie sa včera v bratislavskom Dome športu niesla v pokojnej  a konštruktívnej atmosfére. Okrem volieb najvýraznejším výsledkom rokovania konferencie je zníženie počtu členov VV  STÚ a zmena stanov. Novým prezidentom STÚ sa stal Jozef Jurášek, viceprezidentom Milan Celerin a predsedom Kontrolno-revíznej komisie Vladimír Došek.

Čítať ďalej

VÝKONNÝ VÝBOR STÚ

logostu_175_www05. 12. 2010: Uverejňujeme aktualizované zloženie VÝKONNÉHO VÝBORU STÚ - po abdikácii prezidenta STÚ Antona Ihringa na post prezidenta, ale aj člena VV STÚ. Novým prezidentom sa stal František Bernáth, ku kooptácii deviateho člena neprišlo. VV STÚ od 20. 11. 2010 bude do najbližšej volebnej konferencie dva roky pracovať v osemčlennom zložení.

  • 1
  • 2

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur